VAKANCES
Pašvaldības autoceļa Jaunzemi - Zvirgzdiņi posma km 0.00 - 0.47 seguma atjaunošana
Rīgas ielas pārbūve Alūksnē
Autostāvvietas izbūve Jaunmoku ielā 13, Rīgā
Ata ielas, Augšielas un Vagonu ielas pārbūve Rīgā
Gājēju ietves un autostāvvietas izbūve Babītes pagastā, Babītes novadā
Manevrēšanas ceļu B un F seguma pārbūve
Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma km 4.66 - 17.63 pārbūve
Pašvaldības autoceļa A3 Mēmele - Kalnakrogs pārbūve
Valsts reģionālā autoceļa P65 Stropi - Krauja posma km 2.30 - 4.61 pārbūve