VAKANCES
P3 stāvvietas paplašināšana Pilotu ielas virzienā
Valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava - Staļģene - Code posma km 17.300 - 21.700 un krustojuma ar valsts vietējo autoceļu V28 atjaunošana
Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciemats - Ulbroka krustojuma pārbūve
Salu tilta 2.kārtas pārvada, tuneļa un pievedceļu būvprojektu izstrāde
Skrejceļa dienvidu gala, sānu drošības joslu un manevrēšanas ceļa A seguma atjaunošana
Seguma atjaunošana Krastā ielā un Apgaismojuma ierīkošana Krasta ielas ietvei no Salu tilta līdz Austuves ielai Rīgā
Procesā
Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūves un Kvēles ielas posma no Malienas ielas līdz Palsas ielai Rīgā izbūve