VAKANCES
Transportbūvju ekspertīze

Būvprojekta ekspertīze – profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām

Darbības virzieni
Autoceļu būvprojektu ekspertīze
Ielu būvprojektu ekspertīze
Auto stāvlaukumu būvprojektu ekspertīze
Meža autoceļu būvprojektu ekspertīze
Transportbūvju atsevišķu konstruktīvo risinājumu ekspertīze
Transportbūvju inženierkomunikāciju būvprojektu ekspertīze
VISI OBJEKTI
Mūsu pieredze šī pakalpojuma izpildē
Nepieciešama konsultācija? Sazinies ar mums
Citi pakalpojumi
Transportbūvju projektēšana
Transporta plūsmu modelēšana
Konsultācijas