VAKANCES
Konsultācijas
Darbības virzieni
Transportbūvju būvprojektu līgumu sagatavošana
Transportbūvju projektēšanas uzdevumu izstrāde
Transportbūvju autoruzraudzības veikšana
Transportbūvju konstruktīvo risinājumu aprēķini
Transportbūvju būvdarbu apjomu un plānoto būvniecības izmaksu aplēse
Ģeotehniskās atskaites izvērtējums optimālā transportbūvju risinājuma pielietošanai
Ģeostintētisko materiālu aprēķini transportbūvju risinājumos
Transportbūvju būvprojektu risinājumu izvērtējums
VISI OBJEKTI
Mūsu pieredze šī pakalpojuma izpildē
Nepieciešama konsultācija? Sazinies ar mums
Citi pakalpojumi
Transportbūvju projektēšana
Transportbūvju ekspertīze
Transporta plūsmu modelēšana