VAKANCES
Transporta plūsmu modelēšana

Uzņēmums nodarbojas ar transporta plūsmu modelēšanu - satiksmes plūsmu imitāciju. Modelēšana tiek izmantota, lai uzlabotu esošās un izstrādātu jaunas transportbūvju infrastruktūru sistēmas. Ar modelēšanas palīdzību tiek veikta esošās vai jaunas transportbūvju infrastruktūras ietekmes analīze uz citu transportbūvju infrastruktūras daļu. Satiksmes plūsmu modelēšana ir viena no spēcīgākajiem līdzekļiem, lai atrisinātu uzdevumu, kas radušies esošās transportbūvju infrastruktūras sistēmas projektēšanas un atjaunošanas procesā.

Darbības virzieni
Transporta plūsmu vispārējā novērtēšana par pārvietošanās pieprasījumiem un satiksmes procesiem
Transporta plūsmu pārvietošanās pieprasījumu modeļi
Transporta plūsmu regulējošo signālu modelēšana
Transporta plūsmu mikroskopiskā modelēšana
Transporta plūsmu makroskopiskā modelēšana
Transporta plūsmu mezoskopiskā modelēšana
VISI OBJEKTI
Mūsu pieredze šī pakalpojuma izpildē
Nepieciešama konsultācija? Sazinies ar mums
Citi pakalpojumi
Transportbūvju projektēšana
Transportbūvju ekspertīze
Konsultācijas