VAKANCES
Privātuma politika

Privātuma atruna


Šī privātuma atruna nosaka mūsuprivātuma praksi saistībā ar šo tīmekļa vietni.


Mēs pilnībā respektējam Jūsutiesības uz privātumu, un bez Jūsu atļaujas nekādu personīgoinformāciju par Jums neievāksim. Jebkura personīgā informācija,kuru Jūs brīvprātīgi nododat mums tiks apstrādāta saskaņā arFizisko personas datu aizsardzības likumu.


Šajā tīmekļa vietnē mēs neievācamnekādus Jūsu personas datus, neskaitot to informāciju, kuru Jūsbrīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). 


Informāciju, kas saistītas ar šīstīmekļa vietnes apmeklētājiem un to rīcību fiksē GoogleAnalytics, kas tiek izmantota statistikas nolūkos, lai uzlabotu šīstīmekļa vietnes lietojamību. Ievāktie dati netiek izmantoti, laiidentificētu jūsu personību. Informācija, kas tiek ierakstīta:

  • apmeklētāja web servera adrese;

  • domēna vārds;

  • iepriekšējā tīmekļa vietne nokuras Jūs esat mūs sasniedzis, ieskaitot jebkādus meklējumuterminus, kas izmantoti;

  • dati, kas norāda uz apmeklētājuplūsmu ap šo tīmekļa vietni (piemēram, lapas, kurām piekļustun dokumenti, kuri lejupielādēti);

  • kāda veida tīmekļapārlūkprogrammatūru jūs izmantojat;


Mūsu tīmekļa vietne izmantosīkdadtnes (“cookies”).Kas ir sīkdatne?


Sīkdatne ir neliela teksta datne, kastiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnesapmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorāvai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajāapmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmestīmekļa vietni vai uz citu tīmekļa vietni, kas atpazīst šosīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnesatmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru nākamajāsapmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsuiestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informācijupar sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vaiizdzēst, varat iegūt šeit: www.aboutcookies.org.Kā mēs izmantojam sīkdatnes?


Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotassīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

  • vai esat jau piekritis tam, ka mēsšajā vietnē izmantojam sīkdatnes;

  • Google karšu sīkdatne, kas fiksēkartes izmantošanu;

  • Google Analytics – tīmekļavietnes lietošanas datu ievākšanai statistikas nolūkos.

 


Google Analytics


Mūsu tīmekļa vietnē ir uzstādīts“Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics”veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanasmērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana unsatura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “GoogleAnalytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazītiesšeit: www.google.com/analytics/terms/us.html.


Ja Jūs vēlaties, lai mūsu tīmekļavietne neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļavietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on(https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šispapildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lainorādītu, ka dati par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu navjāsūta uz “Google Analytics”.


Kā izslēgt sīkdatnes?


Pēc vēlēšanās varat sīkdatneskontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org.Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, unlielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķētasīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuālibūs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļavietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi unfunkcijas nedarbosies.